0
0
Subtotal: DKK
Ingen produkter i kurven
Coffee mug filled with coffee beans and coffee background
Hvis 61 % af synshandicappede står udenfor arbejdsstyrke, hvordan ser det tal så ud for andre udsatte grupper? Hvordan ser tallene ud i andre sygdom/handicapgrupper? Er de på samme niveau? Det er svært at sige, fordi der ikke er det store data på det.

Arbejdsløsheden for personer med synshandicap i Danmark

Man registrerer ikke mennesker med synshandicap i Danmark, og kender derfor ikke målgruppens eksakte størrelse. Men det vurderes, at der er tale om over 30.000 mennesker. Vi har været i dialog med Instituttet for Blinde og Svagsynet (IBOS) som har udgivet en artikel, som vi tager udgangspunkt i. I artiklen står der blandt andet;

”Undersøgelsen bygger på registeroplysninger fra Danmarks Statistik med over 14.000 blinde og svagsynede, som er identificeret ved hjælp af CPR-numre fra Dansk Blindesamfund og Nota. Dette giver et dækkende billede af hele gruppen af personer både med blindhed og svagsyn.” – Læs artiklen her.

I Danmark står 61 %!!! af personer med synshandicap udenfor arbejdsstyrken. Det vil sige af 61 % af personer i den arbejdsdygtige alder, ikke er på arbejdsmarkedet. Når man snakker om arbejdsløshed, så indgår kun de personer, som er en del af arbejdsstyrken. Når Danmarks Statistik skriver: ”Arbejdsløsheden opgjort ud fra antal registrerede ledige lå i april 2022 på 2,4 pct. af arbejdsstyrken”, så er 61 % af synshandicappede, som er udenfor arbejdsstyrken ikke med i den statistik.

I den almene forståelse, når man snakker om, at der er fuld beskæftigelse i Danmark, så betyder det at mere end 96% af befolkningen er i arbejde, vil man tro, men nej. Det handler kun om personer, som er i arbejdsstyrken. Vi har beskrevet i andre artikler, hvordan rejsen fra uddannelse til førtidspension ser ud for synshandicappede og hvilket konsekvenser som det har, for disse individer.

Hvis 61 % af synshandicappede står udenfor arbejdsstyrke, hvordan ser det tal så ud for andre udsatte grupper? Hvordan ser tallene ud i andre sygdom/handicapgrupper? Er de på samme niveau? Det er svært at sige, fordi der ikke er det store data på det. Vi har dog svært ved at forstille os, at det kun er synshandicappede, som har dette problem. I det danske samfund generelt er det 20 %, som er udenfor arbejdsstyrken (kilde) og vores bud er, at der nok er en del handicappede personer i de 20 % af befolkningen.