Samfundsproblem gennem en lang årrække

Mere inkluderende verden, bare ikke til handicappede

Arbejdsløsheden for personer med synshandicap i Danmark