Typer af bryggemetoder

Der er fire overordnede måder at brygge kaffe på, afhængigt af hvordan det varme vand introduceres til de malede kaffebønner 

  • Kogning
  • Iblødsætning
  • Filtrering
  • Tryk

Læs mere om de forskellige bryggemetoder herunder

Friske kaffebær

Kogekaffe

I Norge, Sverige og Finland blev der tidligere drukket en del kogekaffe, men dette forbrug har været støt faldende de senere år. Også i sydeuropæiske lande og i Mellemøsten drikkes kogekaffe, som kaldes græsk

eller tyrkisk kaffe. Den præcise brygningsmetode kan variere lidt. Den skandinaviske kogekaffe brygges ved at opvarme vand og groftmalede kaffebønner til 90-95 °C fx i en gryde eller kedel. Til sidst tilsættes en lille mængde koldt vand, så kaffen bliver klarere, og grumset bundfældes. Dernæst hældes kaffen direkte i koppen uden nogen form for filtrering.

Iblødsætning

Iblødsætning af malede kaffebønner er en anden måde at brygge kaffe på. Denne kaldes i daglig tale ofte for stempelkaffe (også kendt som ”a french press” eller ”cafetiére”). Stempelkaffe laves på en cylinder, hvori der er et stempel med et grovmasket metal- eller nylonfilter. De groftmalede kaffebønner placeres i cylinderen og 94-96 °C varmt vand hældes over, hvorefter der røres et par gange. Efter ca. 4 minutter presses stemplet i bund, så kaffegrumset bliver skilt fra væsken.

Filterkaffe

Filterkaffe (også kendt som ”american coffee”) laves ved at lade varmt vand (92-100 °C) dryppe igennem fintmalet kaffebønner, der er lagt i et kaffefilter af papir, der er placeret i en filterholder. Filterkaffe kan laves manuelt ved at hælde varmt vand igennem en simpel filterholder, eller der kan anvendes automatiserede systemer, hvoraf den mest populære er kaffemaskinen. Den sidste af de fire overordnede måder at brygge kaffe på er via tryk, hvorved man får en espressokaffe.

Espressokaffe

Espressokaffe brygges i en espressomaskine ved at tvinge varmt vand (91-95 °C) gennem en letpakket matrix af ekstra fintmalede kaffebønner vha. et tryk. Espressokaffe er en stærk kaffe med et gyldent lag skum (crema) på toppen. Espressokaffe kan drikkes rent eller som caffè latte (1/3 espressokaffe og 2/3 varmet mælk), cortado (halvt espressokaffe, halvt varmet mælk), cappuccino (1/3 espressokaffe, 1/3 varmet mælk og 1/3 mælkeskum) og caffè macchiato (halvt espressokaffe, halvt mælkeskum).

Nye kaffebrygningsmetoder

Gennem de senere år er kaffebrygning med de såkaldte kaffekapsler (også kaldet kaffepuder eller kaffepods) blevet populært. En kaffekapsel er almindeligvis en forseglet kapsel af aluminium eller plastik, der sættes i en kapselkaffemaskine. Kapslen indeholder typisk fint formalet kaffe pakket ind i et papirfilter til en enkelt kop. En eller flere stifter prikker hul i kapslens top og bund, og maskinen pumper opvarmet vand gennem kaffen i kapslen under tryk, hvorefter den færdige kaffe løber ned i koppen eller glasset. Ligeledes er forbruget af pulverkaffe (også kaldet ”instant coffee”) vokset. Pulverkaffe brygges industrielt ved ekstraktion ved høj temperatur efterfulgt af bl.a. inddampning samt fryse- eller spraytørring, så man får et pulver, der kan opløses i varmt vand.