0
0
Subtotal: DKK
Ingen produkter i kurven
Coffee concept with coffee beans and sugar
Gennem 20 år, så er det stadigvæk et kæmpe samfundsproblem. Hvis man mangler et formål i hverdagen, eller ikke laver noget meningsfuldt, samt man bliver begrænset i sin sociale stimuli, så er det faktorer, som fører til ensomhed.

Samfundsproblem gennem en lang årrække

Jyllands-Posten skriver i en overskrift tilbage i 2004;

”90 procent af de blinde er arbejdsløse” (kilde)

Slots- og Kulturstyrelsen skriver i 2015;

”Synshandicappet er ofte isoleret i eget miljø og er den handicapgruppe, som har den største arbejdsløshed på mere end 95 %.” (kilde)

Instituttet for Blinde og Svagsynet (IBOS) har sammen med Dansk Blindesamfund og Danmarks Statistik udarbejdet ny data fra 2023, hvor de beskriver det under en overskrift der lyder;

”Der er et overset potentiale i blinde hænder på arbejdsmarkedet” (kilde)

Gennem 20 år, så er det stadigvæk et kæmpe samfundsproblem. Hvis man mangler et formål i hverdagen, eller ikke laver noget meningsfuldt, samt man bliver begrænset i sin sociale stimuli, så er det faktorer, som fører til ensomhed. Nogle af konsekvenserne, der kan komme ud af lang tids arbejdsløshed, er pres på ens mentale helbred. Angst og depression er de 2 mest almene effekter der kommer af ensomhed. Ensomheden er med til at sænke ens livskvalitet, ved at mindske ens selvværd og dermed, bliver det svære, at komme tilbage på sporet og have et meningsfuldt liv.

På en fysisk plan, så kan de mentale udforinger påvirke ens fysiske velstand. Insomnia eller søvnbesvær er en, af de mest alvorlige konsekvenser af ensomhed. Får kroppen for lidt søvn, så har det en række negative konsekvenser, heriblandt forringet immunforsvar. Det bliver en ond cirkel, som kører i ring og man ender med at føle sig fortabt. Det gør at personer, som faktisk er klar til at bidrage og føle sig værdsat, må ende på en førtidspension.