ESG Fokus

Blind Coffee vil påvirke positivt til Environmental, Social, and Governance (ESG) aspekter på flere måder, alle vores kunder, vil være med til at bidrage med (og vi vil sende dokumentation for udviklingen til erhvervskunder, som I kan bruge i jeres egne ESG-rapporter):

Social

Social inklusion og lige muligheder (Social): Blind Coffee’s initiativ med at tilbyde muligheder for personer med synshandicap understreger social inklusion og lige muligheder på arbejdsmarkedet.

 

Ved at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer mangfoldighed, kan virksomheden bidrage til social bæredygtighed. Danmark har ifølge EU`s retningslinjer været i fuld beskæftigelse de sidste mange år. Hvis man kigger på de seneste tal for ledighed hos personer med et synshandicap i Danmark, så er den på 60 %. Den statistik skal laves om!

Anstændigt arbejde og arbejdsforhold (Social): Ved at give medarbejdere med synshandicap anstændige arbejdsforhold og muligheder for personlig og faglig udvikling, kan Blind Coffee bidrage til opfyldelsen af Verdensmål 8, der handler om anstændige jobs og økonomisk vækst. Vi anser det for et ressourcespild, når personer med solid uddannelse bag sig ender på førtidspension eller som telefonsælgere, især når der findes meget mere potentiale at trække på. Mange oplever frustration ved at være hjemme og ikke kunne finde ansættelse i stillinger, der matcher deres faglige kompetencer. Følelsen af ensomhed og utilstrækkelighed er en medvirkende faktor til udvikling af sindslidelser, som over tid kan blive permanente.

Blind Coffee ønsker at adressere denne problematik. Personer med synshandicap bør have mulighed for at udfolde deres kompetencer og lære nyt på lige fod med alle andre ansatte. Vi stræber efter at give mulighed for udvikling i retninger, der motiverer og udnytter det fulde potentiale. Gennem dialog og

forventningsafstemning tror vi på, at der er plads til, at alle mennesker kan udvikle sig og føle, at de kan bidrage til et større og fælles mål.

Uddannelse og kompetenceudvikling (Social): Blind Coffee vil investere i uddannelse og kompetenceudvikling for sine medarbejdere, herunder dem med synshandicap, kan det ikke kun gavne virksomheden internt, men også bidrage til en mere uddannet og kompetent arbejdsstyrke samlet set. Selvom vi vil savne vores dygtige ansatte, så håber vi på, at flere af vores ansatte kan blive headhuntet af andre virksomheder og dermed inkludere sig i det ”almene samfund”, så vil vores mission om, at individer kan udvikle sig i den retning, som giver mening for dem, blive indfriet også selvom, vi kan ende med at blive et ”sprængbræt” for vores ansatte.

Miljømæssig bæredygtighed (Environmental)

Miljømæssig bæredygtighed (Environmental): Selvom det primære fokus for Blind Coffee måske ikke er miljømæssig bæredygtighed, kan virksomheden alligevel tage skridt til at minimere sit miljømæssige fodspor. Dette kan omfatte energieffektive løsninger, affaldsminimering og bevidsthed om miljøpåvirkningen af vores aktiviteter. Vi er en del af den danske ”Kaffe alliancen” hvor flere store kaffeproducenter sætter en ny standard for kaffebranchen i Danmark. Når man er medlem af Kaffe alliancen, så skriver man sig op til, at efterleve følgende missioner.

1. BESKYTTELSE OG REGENERERING AF NATUR OG BIODIVERSITET

– Beskyttelse og regenerering af natur og biodiversitet ved at sikre imod skovrydning, reducere/optimere pesticid-, gødnings-, land- og vandforbrug og afprøvning og opskalering af skyggekaffe og skovlandbrug samt bedre landbrugspraksis.

 

2. UPCYCLING AF BIPRODUKTER

– Upcycling af biprodukter ved at støtte kaffebønder i at skabe værdi fra andre ressourcer end kaffebønnen.

 

3. FORBEDRING AF LEVEVILKÅR

– Forbedring af levevilkår ved at øge gennemsigtigheden og lige muligheder i værdikæden og ved at fokusere på respekt for menneskerettighederne og leveløn på kaffebonde niveau, herunder muligheder for diversificering og lokal indkomstgenerering, bedre salgspriser og mere direkte handel.

 

4. AT TAGE KLIMAHANDLING

– At tage klimahandling ved at samarbejde med og støtte kaffebønder til at reducere CO2- emissioner, især på produktionsniveau (scope 3) og investere i mere klimarobuste planter og CO2-bindende kaffedyrkningsmetoder.

God ledelse og etisk forretningspraksis (Governance)

God ledelse og etisk forretningspraksis (Governance): En virksomheds ledelse og etik er centrale aspekter for god forretningsskik. Ved at implementere etisk forretningspraksis og god ledelse kan Blind Coffee opbygge tillid og troværdighed blandt sine interessenter. Vores interne værdisæt ser sådan ud:

 

Transparenthed – Vi vil være så gennemsigtige som muligt, vi har ingen skeletter i skabet og vil gerne fremvise vores værdikæde, samarbejder og de forskellige aspekter, som virksomheden er bygget op omkring. Samt at vi kan fremvise gode resultater til omverden.

 

Inklusion – Vi vil gerne gøre, at alle ansatte føler sig trygge og effektive. Uanset om man arbejder med sociale medier, holder kundemøder eller er i andre dele af organisationen. Det er vigtigt at vi har et godt arbejdsmiljø, som motiverer og opmuntrer vores ansatte til at være mest effektivt.

 

Humanitære forudsætninger – Blind Coffee`s eksistensberettigelse er bundet op på, at gøre en forskel for personer med et synshandicap både nationalt og internationalt. Vi skal huske på virksomhedens formål og blive ved med at tænke på, hvordan man kan hjælpe synshandicappede til en bedre og mere selvstændig hverdag.

Samarbejde og dialog (Governance): God forretningspraksis indebærer også dialog med interessenter, herunder medarbejdere, kunder, samfundet og leverandører. Ved at indgå i åben kommunikation og samarbejde kan Blind Coffee fremme god governance. Vi er båret af den humanitære tankegang og vi elsker at gå i dialog med alle, som gerne vil snakke med os! God service og fremragende kommunikation kræver et godt hjerte og ikke et godt syn og det mindset går igen gennem hele organisationen. Vi er ikke bange for, at indgå produktive partnerskaber og lytter altid til nye ideer og indskyd fra forskellige parter.