Verdensmålene

Mål 10: Mindre ulighed

verdensmål 10

Dette mål fokuserer på at reducere ulighederne inden for og mellem lande. Her er nogle af de centrale elementer i målet:

 

  • Indkomstulighed: Målet er at sikre, at indkomst og formue fordeles mere lige, og at væksten i indkomsterne for de fattigste er højere end gennemsnittet.

 

  • Social inklusion: Målet indebærer at fremme social, økonomisk og politisk inklusion af alle, uanset køn, alder, handicap, race, etnisk baggrund, religion eller økonomisk status

 

  • Styrket repræsentation: Målet indebærer at give alle lige adgang til beslutningsprocesser på alle niveauer og sikre, at alle befolkningsgrupper er repræsenteret og hørt.

 

  • Mindskelse af uligheder mellem lande: Målet sigter også mod at mindske ulighederne mellem udviklede og udviklingslande ved at fremme en retfærdig international handelsorden og bistand.

 

  • Regulering af finansielle markeder: Målet omfatter også at regulere og overvåge internationale finansielle markeder for at forhindre spekulation og uacceptable økonomiske udsving.

 

Verdensmål nummer 10 erkender behovet for at skabe en mere retfærdig og inklusiv verden, hvor alle har lige muligheder for udvikling og deltagelse i samfundet, uanset baggrund eller økonomisk status.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Dette mål sigter mod at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle. Her er nogle af de centrale elementer i målet:

 

  • Økonomisk vækst: Målet er at opnå en sund og vedvarende økonomisk vækst. Dette indebærer at sikre, at væksten er miljømæssigt bæredygtig og gavner alle sektorer af samfundet.

 

  • Fuld og produktiv beskæftigelse: Målet er at skabe anstændige arbejdspladser for alle, inklusive kvinder og unge. Det omfatter også at reducere arbejdsløsheden og skabe lige adgang til beskæftigelse.

 

  • Anstændigt arbejde: Målet er at sikre, at alle arbejdstagere, uanset køn eller alder, har adgang til sikre og anstændige arbejdsforhold. Dette omfatter også at eliminere tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel.

 

  • Arbejdsforhold og social beskyttelse: Målet indebærer at styrke social beskyttelse og sikre, at alle har adgang til grundlæggende tjenester, som sundhedspleje og uddannelse.

 

  • Mindskelse af uligheder: Målet indebærer også at reducere uligheder inden for og mellem lande ved at sikre, at fordelene ved økonomisk vækst deles mere retfærdigt.

 

Verdensmål nummer 8 erkender vigtigheden af, at økonomisk vækst ledsages af social retfærdighed og inklusion, og at alle mennesker har ret til anstændigt arbejde og muligheder for personlig og økonomisk udvikling.

 

Vi vælger, at vil beskrive en situation, som er lidt et dilemma for os. Når vi skal erhverve personer med synshandicap. Vores mission passer under Verdensmål 8 og 10, som skal udligne social ulighed og skabe anstændige jobs;

Blind Coffee ønsker at imødegå problematikken om, at få flere synshandicappet ud på arbejdsmarked. Vi mener, at personer med synshandicap skal have mulighed for at udnytte deres kompetencer fuldt ud, lære nyt og udvikle sig på lige fod med andre ansatte. Vi vil skabe muligheder for, at vores medarbejdere kan udvikle sig i retninger, der motiverer dem og giver dem mulighed for at realisere deres fulde potentiale. Vi tror på, at gennem dialog og klare forventningsafstemninger kan alle mennesker udvikle sig og føle, at de kan bidrage til et større og fælles mål.

Hvad gør vi i den situation, hvor en person med synshandicap uden et job, ansøger om en stilling hos os og en synshandicap i beskæftigelse, men vurderer, at vedkommende kan udvikle sig bedre hos Blind Coffee, dermed også ansøger hos os. Så står vi i en situation, hvor begge kandidater passer ind i vores socialansvarlige mission og vi skal vurdere på andre parameter om, hvem vi skal ansætte.