JURA CLARIS PRO SMART (TIL WE8)

I JURA’s SMART filter sidder der en chip i bunden af hvert filter, der giver maskinen følgende features:

  • Så snart der sættes et filter i vandtanken, registrerer maskinen selv, at den kører med filter
  • SMART filteret skylles automatisk igennem, når filteret sættes i vandtanken.
  • Når filteret har opbrugt sin kapacitet, kan det ikke bruges mere, og maskinen melder “change filter”.
  • Skiftes filteret ikke, når maskinen beder om det, vil maskinen bede om at blive afkalket.
  • Tages filteret ud af vandtanken, vil maskinen fremover bede om at blive afkalket i stedet for at få skiftet filter. Filterets chip
  • registrerer altså, om der sidder et filter i vandtanken eller ej.
  • Maskinen KAN ikke afkalkes med filteret i vandtanken.
  • Ved maskinens opstart skal vandets hårdhed indtastes. Herefter udregner maskinen kapaciteten på filteret, som er mellem
  • 80 og 300 liter afhængig af vandet hårdhed. I Danmark vil det typisk ligge på 80 – 150 liter.

produktbeskrivelse